o.d.b.s. Onder de Wieken - OR

De ouderraad


De leden van de ouderraad zijn:

Hélène Bouman (voorzitter)
Wendie Oorbeek ; (Marinke vd Stoep m.i.v. 2018-2019) (penningmeester)
Kelly de Vos (secretaris)
Ellen Karelse
Linda Kramp
Jettie Bourquin
Monique Plaisir
Rina van Heijst
Marisca Hartman

 

De ouderraad bestaat uit een groep ouders die zich, in samenwerking met het team,
bezighoudt met het organiseren van allerlei activiteiten in het belang van de kinderen.

Zoals bijvoorbeeld:

Sinterklaasfeest
Kerstmis
Paasviering
Schoolreis

Daarnaast probeert de ouderraad de ouders te betrekken bij de school,
int zij de vrijwillige ouderbijdrage en besteedt zij dit geld op verantwoorde wijze.
Voor de groepen 7 en 8 is dit bedrag anders i.v.m. de meerdaagse schoolreizen.
U ontvangt hier in het begin van het schooljaar bericht over.

Uw hulp en ideeën zijn altijd welkom!

De leden van de ouderraad vergaderen bijna elke maand. Een gedeelte van de vergadering is openbaar.
Op de website vindt u de notulen van de voorgaande vergaderingen.
Aan het begin van het schooljaar organiseert de ouderraad een ouderavond waarop het jaarverslag besproken wordt
en de ouderraads- en medezeggenschapsraadsleden worden ge- en herkozen.

  NOTULEN

OUDERBIJDRAGE

 

 

© 2009 Onder de Wieken